1. Polska 15 lotów
2. Filipiny 8 lotów
3. Włochy 7 lotów
4. Turcja 4 loty
5. Ukraina 4 loty
6. Belgia 3 loty
7. Wielka Brytania 3 loty
8. Brazylia 2 loty
9. Cypr 2 loty
10. Japonia 2 loty
11. Norwegia 2 loty
12. Tajlandia 2 loty
13. Węgry 2 loty
14. Irlandia 1 lot
15. Luksemburg 1 lot